Cydonia, cooperativa de consum ecològic i responsable Qui som?Informació generalPossibles proveîdorsReceptesCol·laboracions i enllaçosDivulgacióSocis

Qui som

Què és Cydonia

Cydonia és una cooperativa de consum ecològic i responsable que es proveeix preferenment de producció local d'aliments i altres productes per abastir totes les necessitats dels seus socis, tot fent del consum un acte conscient i ètic.
Des del 1996 l'autogestió i la participació directa i compromesa de tots els socis ha estat la nostra raó de ser.
Promovem activitats en l'àmbit de l'educació per a un model de consum alternatiu i la creació d'una xarxa social. Volem difondre el nostre model col·laborant en la formació de nous grups cooperatius en el barri i donant suport a altres entitats que treballen per a la transformació social.

Cydonia és una societat cooperativa sense ànim de lucre, gestionada democràticament pels socis, adquirin un compromís de:

1. Participació activa
Els socis i les sòcies participem activament en la presa de decisions i en la direcció de la cooperativa. Entre tots els associats es realitzen totes les tasques necessàries per al seu funcionament.

2. Assumpció conjunta de decisions
Prenem les decisions estratègiques de la cooperativa assumint conjuntament els compromisos econòmics i socials que en comporta la titularitat.

4. Autogestió
Cada soci es responsabilitza de la seva àrea de treball, en un entorn de confiança, transparència i ajuda mútua.

5. Compartir els valors cooperatius
· equitat · solidaritat · responsabilitat social
· voluntat transformadora.

Consum ecològic

Tenim el propòsit d'aconseguir una millor qualitat de vida col·lectiva i optem pel consum de productes ecològics, és a dir, aquells que es caracteritzen pel seu caràcter respectuós amb l'entorn i el consumidor.
· Producció agrària ecològica.
· Rebutgem els organismes modificats genèticament (transgènics).
· Aliments pròxims, distribuïts i envasats amb la mínima generació de residus. Evitant un ús excessiu de transport.
· Produccions sostenibles amb el medi ambient i que beneficiïn els sistemes naturals.

Consum responsable

Consum conscient i crític, basats en criteris ètics. Productes obtinguts en sistemes socialment justos.

Hàbits de consum
· Consumim allò que realment necessitem.
· Consumim amb ordre i sense compres compulsives.
· Planifiquem i estructurem la nostra compra.

Productes i productors directes i de proximitat
· Prioritzem l'adquisició de productes directament al productor i preferentment locals.
· Consumim productes de comerç just.

Productes de temporada
· Promovem el consum prioritari de productes de temporada per a una gestió agrària més respectuosa amb l'entorn i els cicles vitals de l'ésser humà.

Com ho fem?
Consum setmanal
Adquirir productes a la cooperativa regularment és imprescindible per a la seva viabilitat.

Preparació de comandes / Neteja i manteniment
Cal que tots els socis formin part d'un grup de preparació de comandes o d'un grup de neteja i manteniment (segons un calendari establert).

L'Assemblea general
l'òrgan sobirà de la cooperativa. Son trimestrals i d'obligada assistència.

Grup dinamitzador
Reunió mensual dels socis on es resolen qüestions de la gestió diària o assumptes urgents de la cooperativa.

Grups de treball
Tots els socis s'incorporen a alguna de les diferents àrees de treball en funció dels seus coneixements o experiència:
1. Comptabilitat i administració
· Gestionar la comptabilitat general de la cooperativa i les obligacions legals corresponents.
· Actualitzar i mantenir els arxius i la base de dades dels associats.
2. Facturació
· Gestionar i emetre setmanalment les factures corresponents de cada associat.
3. Compres
· Abastir a la cooperativa dels productes necessaris i d'acord amb els criteris establers.
· Verificar els controls de qualitat de tots els productes.
4. Infraestructura
· Mantenir i millorar les instal·lacions i equipament de la cooperativa.
· Organitzar el reciclatge de materials.
5. Relacions externes
· Promoure el consum ecològic i responsable fora de l'àmbit de Cydonia. 
· Relacions amb altres entitats: Cooperatives, Ecoconsum, Fires...
· Coordinar la participació en campanyes d'accions socials.
6. Comunicació
· Distribuir informacions actualitzades i periòdiques als associats.
· Coordinar les tasques dels diferents grups de treball dins la cooperativa.